Wymiana pokrycia dachowego

W przypadku starych lub nieszczelnych pokryć dachowych powinna nastąpić ich wymiana. Można powiązać to z innymi pracami budowlanymi zwiększającymi energooszczędność obiektu. W ten sposób można znacznie oszczędzić na kosztach ogrzewania w sezonie zimowym.

Prace przygotowawcze

Po wymianie pokrycia dachowego należy odpowiedni zabezpieczyć konstrukcję dachową przed skutkami kondensacji pary wodnej, jak również przygotować do planowanej izolacji termicznej. Powierzchnia zarówno krokwi jak desek pod pokryciem dachowym musi być sucha i pozbawiona pleśni i grzybów. Dopiero po zachowaniu takich warunków można przystąpić do izolacji dachu przed utratą ciepła. Inwestor musi przewidzieć, do czego będzie użytkowane poddasze, ponieważ będzie to wymuszało odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Wymiana pokrycia dachowego

Izolacja poddaszy mieszkalnych

W przypadku pomieszczeń przeznaczonych do użytku należy tak wykonywać ocieplanie dachu, aby stworzyć warstwę izolacyjną zarówno przed utratą ciepła, jak i przed czynnikami akustycznymi. Trudno jest połączyć dwa wymagania przy jednej realizacji prac budowlanych. Zależy od tego wybór materiałów użytych do wykonania prac. Doskonale sprawdza się w tym wypadku wełna mineralna. Jej włóknista budowa sprawia, że zatrzymuje wszystkie dźwięki.

Jest to ważne przy pokryciach z blach, ponieważ przenoszą one wszystkie odgłosy wywoływane przez opady atmosferyczne. Poprawiony zostanie w ten sposób komfort użytkowania takich pomieszczeń. Jednocześnie ten uniwersalny materiał doskonale izoluje termicznie. Parametry, jakie uzyskujemy ostatecznie, zależą od grubości warstwy wełny, jaka zostanie ułożona na poddaszu.

Sposób doboru grubości warstwy

Dla każdej strefy klimatycznej przypisana jest optymalna wysokość warstwy izolacyjnej. Dla Polski jest to wartość 30 centymetrów. To rozwiązanie niweluje powstawanie mostków cieplnych oraz pozwala na duże zmniejszenie kosztów ogrzewania. Zakładając w dokumentacji technicznej takie parametry warstwy ochronnej, możemy wykonać dwie warstwy zachodzące na siebie. Pierwszą warstwę kładziemy do wysokości krokwi tak, aby następna zakryła powierzchnię krokwi dachowej. Dalsze zwiększanie grubości warstwy wełny nie podnosi znacząco parametrów izolacyjnych. Pamiętać należy o używaniu wełny w taki sposób, aby mogła się rozprężyć, wypełnić wszystkie wolna miejsca przy elementach konstrukcji dachowej. Zapewnia to dodatkową ochronę w punktach wrażliwych na utratę ciepła. Idealnie do tego nadają się płyty z wełny mineralnej pozwalające na obróbkę narzędziami ręcznymi.